Nie ma jeszcze podręczników do 8 klasy. Dodamy sprawdziany, odpowiedzi, itd. gdy tylko pojawią się w księgarniach 🙂